Bakanlığın plaj yapmak istediği Phaselis’te koruma sahası genişletildi

ANTALYA – Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ndeki Bostanlık Koyu’nun birinci derece arkeolojik sit sınırlarının genişletilmesine karar verdi. Tekirova ve Çamyuva sınırlarında, Beydağları Sahil Milli Parkı’nda yer alan antik kente ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan koruma sahası değişikliğine göre, birinci derece arkeolojik sit alanı sınırının, yakın çevredeki yoğun kalıntılar ve kültürel varlıkların bulunduğu alanı da kapsayarak yeniden düzenlenmesine karar verildi.

YENİ SİT SAHASI HARİTADA İŞARETLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenleme’ projesini planladığı bölgeyle ilgili bu karar, sit alanı sınırlarını, çevredeki tarım alanlarını ve üzerindeki yapıları da içine alacak şekilde genişletmek olarak yorumlandı. Resmi Gazete’de kararın altında yer alan 25 bin ölçekli haritada, Bakanlığın 2023’ün ilk aylarında bölgede başlattığı ancak sonra mahkeme tarafından yürütmesi durdurulan proje alanının genişletilen yeni haliyle işaretlendiği görüldü.

BÜYÜKŞEHİR’DEN OLUMLU GÖRÜŞ

Koruma Kurulu kararında, Phaselis Antik Kenti bütünlüğü ve yayılımında tespiti yapılan varlıkların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda tanımlanan nitelikleri taşıdığı, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik’ gereği ilgili kurumların görüşlerinin sorulduğu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın olumsuz bir görüşünün olmadığı belirtildi.

DİĞER KURUMLAR GÖRÜŞ VERMEDİ

Genişletilmiş koruma alanının, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’nin ilave içme suyu projelerine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait teknik tesislerin yapımına izin verilmesi şartıyla tescil edileceğinin altı çizilen kararda, Antalya Büyükşehir Belediyesi dışındaki kurumların bu konuda verilen süre içinde Koruma Kurulu’na görüş vermediği de ifade edildi.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILACAK

Kararda, şöyle denildi: “Yeni koruma sınırları çizilen bu alanda, her ölçekteki plan uygulamasının durdurulmasına, ilave alanların ‘birinci derece arkeolojik sit alanı’ olarak planlara işlenmesine, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla birlikte Koruma Kurulu’na iletilmesine ve ‘Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlanmasına karar verildi.”

TAŞINMAZLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Kurul’un kararında, bölgenin yeni sınırları içinde kaçak kazaların önlenmesinin önemine vurgu yapılarak, ilgili kurumların bu konuda önlem almaları istendi. Ayrıca Kadastro Müdürlüğü’nden, sit alanı içinde kalan taşınmazların Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne bildirilmesi talep edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x